Biodiversitat, participació ciutadana i ciència

Un BioBlitz és una recerca de biodiversitat intensiva que té com a objectiu descobrir el màxim d’espècies possible en un lloc determinat i durant un temps limitat.
Portada a terme per voluntaris: científics, aficionats, estudiants i públic general.