Biodiversitat, participació ciutadana i ciència

Dacha Atienza, cap de l'àrea de Col·leccions, Recerca i Documentació del Museu i Margarida Loran, museòloga i membre de la Junta de l'AAMCNB

Què és un BioBlitz?

Biodiversitat, participació ciutadana i ciència.
És una experiència col·laborativa i festiva. Necessita de la combinació d’especialistes i de ciutadans, una barreja que és clau en el concepte de BioBlitz. Junts comparteixen expertesa i entusiasme per la natura.

Participants del BioblitzBcn a la Masia del Jardí Botànic Històric

L’objectiu d’un BioBlitz és doble: produir, no un inventari complert però sí un retrat (una instantània) de les espècies que es troben en una àrea, i  fer-ho amb la participació ciutadana. Si està ben organitzat, les dades recollides s’inclouen a les bases de dades de biodiversitat públiques, de manera que el registre documental esdevé permanent i públic.

Amb un BioBlitz es pretén tant aprofundir en el coneixement de la biodiversitat com augmentar la consciència pública sobre la necessitat de documentar-la i preservar-la. També és una bona forma d’implicar els ciutadans en la ciència i trencar barreres, donant-los l’oportunitat de contribuir en un projecte genuïnament científic.

Ciència participativa o ciència cívica

El primer BioBlitz es va realitzar l’any 1996 als Estats Units. Des d’aleshores s’han anat fent regularment en molts països. Els BioBlitz s’emmarquen en el context d’expansió, en molts països, de la ciència participativa o ciència cívica. Cada cop és més freqüent que projectes de recerca orientats a la conservació integrin la participació d’organitzacions i de ciutadans voluntaris. Aquests projectes són iniciatives que surten de la necessitat de fer inventaris o estudis de seguiment de la biodiversitat, i que requereixen molt treball de camp i la participació de moltes persones.

Buscant mostres al Viver de Tres pins

Els beneficis, socials i científics, d’aquest enfocament participatiu són molt importants: contribuir a fer una societat més sensibilitzada i compromesa; incrementar la vinculació dels ciutadans amb el seu entorn; generar noves dades sobre el medi natural i, especialment, la biodiversitat; fer aportacions amb una notable base científica a la conservació de la natura; fomentar l’intercanvi de coneixements entre els investigadors i els ciutadans; promoure noves vocacions científiques, etc.

BioBlitz BCN 2012

Prop de 400 persones, entre voluntaris i experts van participar entre divendres 18 i dissabte 19 de maig en una nova edició de BioBlitzBcn, jornades naturalistes d’identificació de flora i fauna a la muntanya de Montjuïc. Fruit de les observacions realitzades al Jardí Botànic Històric i al Viver Tres Pins, es van obtenir mostres d’espècies ubicades en aquests hàbitats, que a partir d’ara seran convenientment analitzades i estudiades pels experts i científics del Museu de Ciències Naturals amb l’objectiu d’enriquir, si s’escau, el cens de flora i fauna de la ciutat.

Durant la BioBlitzBcn d’enguany al Jardí Botànic es van identificar 3 espècies d’amfibis, 2 de rèptils, 22 plantes vasculars, 7 d’ocells, 8 líquens i 14 artròpodes (pendent d’identificació).  Al Viver Tres Pins es van detectar 14 espècies d’invertebrats aquàtics i 9 espècies d’invertebrats terrestres.

En pròximes notícies anirem desenvolupant tots els resultats obtinguts fins al moment, continuarem compartint les imatges que els voluntaris i experts ens facin portar, us presentarem articles interessants elaborats pels experts i sobretot us anirem donant informació sobre les pròximes edicions.