La goethita de Montjuïc: la forma enganyosa dels minerals

En algunes àrees de la muntanya de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, s’hi troben nòduls de goethita amb cristalls de formes cúbiques que no es corresponen amb l’estructura rómbica que pertoca a l’espècie. Es tracta d’un curiós fenòmen natural de substitució conegut com a pseudomorfisme.

Mineralogia de Brauns

Mineralogia de Brauns ha estat i és un dels llibres que més s’ha utilitzat pels mineralogistes de diverses generacionss i que sens dubte ha despertat moltes vocacions científiques.

El quars hialí o cristall de roca

La seva puresa ha despertat des de l’antiguitat l’interès i la imaginació de l’ésser humà. Les peces fetes de quars hialí s’han trobat en nombrosos jaciments arqueològics per tot el planeta

Ferberita

La ferberita o wolframat de ferro és de color negre intens i molt brillant