Què fa el Laboratori de conservació preventiva i restauració del Museu?

Al Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu de Ciències Naturals de Barcelona tenim cura de tots els exemplars que s’hi conserven. Això no només inclou les nostres col·leccions, sinó també algunes peces d’altres museus que el MCNB custòdia per a la seva exhibició. Aquest és el cas de les dues restauracions que us presentem.

El primer dinosaure geperut

Aquest mes volem destacar una gran troballa que ha suposat un avenç en el coneixement científic de la fauna del Cretaci. Parlem de Concavenator corcovatus, un dinosaure carnívor (teròpode) del Cretaci Inferior, és a dir d’uns aproximadament 125 milions d’anys. Investigadors de la UNED i de la UAM han fet un intens i detallat estudi…