La migració nocturna del ocells

A la tardor i a la primavera té lloc la migració de les aus. Gairebé  dues terceres parts de les espècies que realitzen aquest llarg viatge  entre les àrees de cria i les d’hivernada ho fan de nit i són en bona part ocells passeriformes (les petites aus de cant). Per conèixer millor les espècies…

El museu a CRONOBIRD: aus i canvi global

El divendres dia 10 de novembre de 2017 es tancaven les IV Jornades de la xarxa temàtica CRONOBIRD . Un taller sobre disseny de nius artificials d’ocells emprats per a recerca va precedir el comiat dels assistents a tres dies de sessions. CRONOBIRD és una xarxa que reuneix vuit grups de recerca procedents de cinc…

El Museu al XXII Congreso Español de Ornitología

Del 6 al 9 de desembre de 2014 es va celebrar a Madrid el XXII Congreso Español de Ornitología, organitzat per SEO/BirdLife. El Departament de Cordats hi va participar amb dos pòsters, fruit de la seva tasca de recerca.

Aves con carácter

A la recentment inaugurada Illa de Ciència del Comportament animal al Museu Blau, podrem entendre molt bé com les estratègies de comportament i la personalitat dels animals condicionen el seu èxit evolutiu. Un molt bon exemple el trobem en les aus, tal com ens explica Fernando Mateos en aquest article.

Les aus migratòries amb maduresa sexual tardana es tornen sedentàries a les illes

Les aus de mida gran que arriben a la maduresa sexual després d’una infància prolongada son sedentàries a les illes amb l’objectiu de reduir el risc d’extinció de l’espècie

Els joves es queden a prop de les àrees de reproducció per cobrir possibles vacants del seu grup de població. Amb aquest comportament prevenen les fluctuacions de població que poden posar en perill d’extinció a la comunitat

Catalunya acull cada hivern 65 milions d’ocells

Catalunya és un país privilegiat per la varietat d’espècies d’ocells i la quantitat d’exemplars observables en totes les estacions de l’any, també a l’hivern. Aquesta realitat s’explica amb tot detall en l’ultim gran projecte de l’Institut Català d’Ornitologia en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social de Catalunya Caixa: l'”Atles dels Ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009“.