Les publicacions científiques del Museu s'adapten als nous temps

2019-01-24 10:00:44

La identificació estricta dels recursos d’informació i de les autories és un valor fonamental per a les publicacions científiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona