Granit orbicular: la roca dels mil ulls

Humbert Juanias, col·laborador de petrologia del MCNB Yael Díaz, conservadora de petrologia del MCNB

Un granit és una roca ígnia, és a dir, una roca formada pel refredament d’un magma, i en el cas d’un granit, refredada a l’interior de la terra.   Els tres minerals principals per definir la roca són el quars, els feldspats alcalins i la plagiòclasi.  També podem trobar-hi minerals foscos com  les miques, els amfíbols i els piroxens.

1. Què és un granit orbicular?

El granit orbicular és un tipus de granit rar de trobar. La seva principal característica i atractiu és la disposició en cercles dels seus “ulls” o orbes.

Granit orbicular de Finlàndia (MGB PR-14386)
Fotografia de detall d’una granit orbicular de Finlàndia (MGB PR-14386), on s’observen els cercles. ©Jordi Vidal/MCNB

2. Per què té aquests ulls?

No es coneix al 100% com es forma aquest granit, però s’han formulat varies hipòtesis per explicar-ho:

Hipòtesi 1: Cristal·lització lenta versus cristal·lització ràpida

Etapa 1: Es forma l’orbe.
Hi ha un refredament més lent que deixa més temps per créixer als cristalls (es formen cristalls més grans).

Etapa 2: L’orbe s’envolta de cristalls.
Augmenta la velocitat de refredament del magma i provoca la formació d’uns cristalls més petits al voltant dels cristalls ja formats.

Tot i ser la hipòtesi més acceptada té inconvenients: 1. Per a que tingui lloc  hi ha d’haver una sèrie d’elements del magma inicial que es quedin al marge durant el primer refredament; 2. Els elements que han quedat apartats, no tindrien temps de començar a refredar-se fins que s’inicia el segon refredament.

Hipòtesi 2:  Aigua i velocitat

Aquesta idea planteja la possibilitat que els orbes es formin ràpidament degut a l’entrada d’aigua en la massa de magma. Aquest fet afavoreix la ràpida cristal·lització, fins que s’evapora l’aigua que ha entrat i continua el refredament del magma a la velocitat que tenia prèviament. La hipòtesi es donaria amb unes determinades condicions ambientals (i sense variacions) de la cambra magmàtica.

Hipòtesi 3:  Punt de nucleació

Al refredar-se, el magma vol formar una massa sòlida de cristalls però no pot, i com li costa romandre en aquest estat líquid, ràpidament es passa a la formació dels centres dels orbes. Aleshores, al voltant d’aquests centres es formarien bastant ràpidament uns altres minerals, construint envoltes  concèntriques.

3. Per què el centre de les esferes pot ser negre o blanc?

El color de les esferes està en funció dels minerals que predominen en cada capa orbicular. Si la capa és rica en miques formarà capes més fosques. Si hi ha una alta concentració de feldspats agafarà colors més clars.

Detall d'un granit orbicular
Detall d’un granit orbicular. © Yael Díaz

4. On es pot trobar aquest granit?

És una roca que es troba principalment a Finlàndia però també, entre d’altres, a Xile, Austràlia Occidental i Nova Zelanda.

 

Granit orbicular de Caldera, Xile © Herman Luyken

5. Bibliografia

– Orbicular granodiorite http://www.nms.ac.uk/highlights/objects_in_focus/orbicular_granodiorite.aspx

– Granito Orbicular
http://ceramica.wikia.com/wiki/Granito_orbicular

 

One Comment

  1. Aldo ha dit:

    MOLT INTERESSANT! ESPERO AMB ÀNSIES LA ROCA DEL MES QUE VE!

Comments are closed.