Una nova eina virtual per descobrir les col·leccions del museu: Taxo&Map

Francesc Uribe, conservador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Introducció

El museu disposa d’una eina genuïna per abocar les dades de les col·leccions a Internet. L’aplicació Taxo&Map projecta sobre un mapa del món l’origen de les col·leccions del museu alhora que la selecció del grup biològic a partir d’un arbre taxonòmic permet en tot moment practicar la cerca sobre les col·leccions documentades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Taxo&Map es presenta com una eina de consulta desenfadada, on es possible fer cerques per curiositat o per interès concret. No cal fer-se preguntes sobre què pot haver o no a les col·leccions del museu perquè les dades estan visibles en tot moment: només cal aprofundir o allunyar-se en el detall del mapa o del terme que defineix els organismes. Actualment s’hi projecten les col·leccions ja digitalitzades de zoologia i en breu s’espera poder-hi incorporar dades de la col·lecció de l’herbari i de paleontologia.

Taxo&Map és un projecte dels departaments de col·leccions, suscitat per una convicció. Assumim la responsabilitat d’aconseguir un ús el més eficient possible per part dels ciutadans, experts o no, de la informació que carrega el patrimoni de les col·leccions del museu.

Pel fet de tractar-se d’una aplicació sensible a les necessitats d’informació de la comunitat científica i de la resta de la societat en les diverses modalitats d’ús que això pot suposar estem oberts a la crítica i a la col·laboració.

Un nou model de cerca

Qui s’interessa pel sentit dels museus de ciències naturals acostuma a tenir una sorpresa: el fons de col·leccions d’aquests museus sobrepassa en molt i moltíssim la breu selecció de mostres que es poden exhibir a les sales d’exposició.  Malgrat la sospita d’ocultació que es pugui deduir, aquest enorme iceberg  té una fàcil explicació.  Les col·leccions dels museus de ciències naturals obeeixen essencialment a criteris de metodologia científica per poder formar part del circuit d’elaboració del coneixement de la natura. Des d’aquesta perspectiva les sèries de mostres necessàries i les modalitats de conservació i d’estudi s’aparten del que són les exigències de les exposicions.

Hi ha molta vida als museus de ciències naturals més enllà de les exposicions. Un dels reptes que de forma més constant han d’enfrontar aquests centres és fer accessible el conjunt dels seus fons, per no reservar res del seu patrimoni al públic. A més de sol·licitar una consulta directa a les col·leccions el museu ofereix espais de consulta a Internet. En el disseny i profunditat dels serveis remots de consulta s’hi juga avui en dia el 95% de la raó de ser del patrimoni de col·leccions. Sense ús aquestes mostres no tenen sentit i sense difusió no poden tenir ús.

La fórmula més directa per facilitar la informació de les col·leccions consisteix en oferir un formulari de consulta. El MCNB  va obrir aquest servei fa anys:

Les consultes adreçades a cercar elements particulars d’una espècie o un àmbit geogràfic definits són les més apropiades per ser resoltes en aquest model de formulari de cerca. Ara el museu disposa d’una altra forma de descobrir les col·leccions que consisteix en mostrar tots els registres i facilitar la immersió entre les dades. Els formularis de cerca responen amb resultats o amb silenci quan les condicions d ela cerca no coincideixen amb cap registre que les acompleixi.

En el model de cerca per immersió les dades estan sempre visibles i només cal aprofundir per localitzar les que puguin interessar. La consulta admet l’especulació, les proves no orientades, suporta visions de conjunt, en definitiva complementa la funció del formulari de cerca.

El desenvolupament de Taxo&Map

Des del propi museu s’han obert projectes per desdoblar les vies de consulta de les col·leccions amb l’objectiu sempre present de difondre la informació d’aquestes de tantes formes com sigui possible per convertir les col·leccions amb un instrument útil pel coneixement i d’aplicació oberta per part dels ciutadans.

L’aplicació web Taxo&Map [1] hereta l’experiència desenvolupada pel museu amb l’empresa Bestiario [2] l’any 2009 consistent en dos dispositius de consulta a les col·leccions segons el principi d’immersió en les dades. Cadascuna de les dues eines explotava un sistema de zoom i exploració de mapes de continguts: l’un el de la taxonomia zoològica i l’altre una capa cartogràfica de tot el món. La interactivitat i l’agilitat de desplaçament entre espais de significació donaven suport a consultes directes, intuïtives o purament a l’atzar.

El segon pas es va donar l’any 2012 en plantejar-se la combinació dels dos factors principals de cerca en col·leccions de ciències naturals com són el tipus d’organismes i la presència en en un mapa. L’empresa GeoData [3] escomet una renovació del model de consulta de col·leccions i aborda l’elaboració d’una eina web més tècnica sense perdre consistència les qualitats de cerca interactiva. Des de l’any 2011 el desenvolupament de Taxo&Map és fruit d’una molt fructífera col·laboració de Martí Pericay [4] amb el museu.

Les aplicacions de Bestiario van néixer a l’entorn de l’exposició “Exploradors” [5] en forma de dues versions: una per a Internet i una altra més reduïda per ser consulta en l’espai físic de l’exposició. Taxo&Map també pren aire de la doble intenció: una presentació a l’espai “Classificació i nomenclatura” de l’exposició plantada al Museu Blau i una altra versió molt més complerta per a Internet: http://taxomap.bioexplora.cat . Aquesta duplicitat és intencional i es mantindrà en el futur.

Taxo&Map ara mateix

Per a qui pugui tenir interès en característiques tècniques de més detall es disposa de documentació al respecte en condicions de ser distribuïda. Avancem ara alguns aspectes que donen personalitat a Taxo&Map:

  • Es presenta en tres versions idiomàtiques: català, castellà i anglès.
  • El mapa de fons prové del projecte OpenStreetMap [6], l’ autoanomenat “mapa wiki lliure mundial”.
  • La base de dades interna segueix l’estructura de l’estàndard de disseminació de dades de biodiversitat Darwin Core [7].
  • Les  dades seleccionades es poden exportar per a una ràpida i eficient reutilització en format CSV (taula de dades), KML (Google Earth) o SHP (shape per a Sistemes d’Informació Geogràfica).
  • Els components i el codi de la pròpia aplicació són oberts i estan publicats.
  • Cada element del tesaurus de noms científics està vinculat a diversos serveis d’informació de biodiversitat de reconeixement mundial; per aquesta via el museu pretén crear successius recursos propis per ajudar a la cerca de dades per part de persones no expertes.
  • S’han inclòs referències explícites a l’aplicació de llicències open data per a l’ús dels continguts consultats.

 

Taxo&Map en el futur

Taxo&Map representa un primer estadi de comunicació, però estem iniciant una segona trajectòria que ha de portar a poder fer-hi consultes a partir de més criteris: noms comuns, característiques morfològiques, etc.

Taxo&Map és una eina que té previst un llarg recorregut, on s’espera incrementar les fonts documentals de col·leccions del museu en paral·lel a l’esforç de digitalització que s’està realitzant de forma molt activa. També es preveu la incorporació de components de divulgació associats a recursos de visualització i de consulta que ampliïn la perspectiva dels tècnics o experts a tothom. Per últim, l’estructura de l’eina podria servir per visualitzar no només les col·leccions del museu sinó també de combinacions diverses d’institucions o de xarxes fins i tot de centres i museus.

Referències