Dia Internacional dels Museus 2014 “Els vincles creats per les col·leccions dels museus”

Eulàlia Garcia, cap de col·leccions del Museu

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) que va néixer de la Secció de Botànica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, ha conservat fins avui un Gabinet de Curiositats únic . Aquest és fruit de la passió pel coneixement de la nissaga Salvador, família d’apotecaris que tenien una important farmàcia a Barcelona. Recol·lectaren, estudiaren, intercanviaren i compraren durant més de tres generacions, i conservaren la biblioteca, el mobiliari i les col·leccions.

La nissaga Salvador va fer una ingent tasca col·leccionista basada en la curiositat i l’esperit científic. Pel camí s’han perdut materials tot i que l’esforç de generacions de la família Salvador, de generacions de botànics de l’IBB i autoritats de l’Ajuntament de Barcelona de diferents èpoques han permès que avui es conservi aquest Gabinet de Curiositats únic.

Fa molts anys que es treballa amb el Gabinet, amb els llibres, documents i herbaris. El seu estudi ha permès obtenir molta informació del Gabinet i la seva història.

El Gabinet Salvador conté a banda dels mobles originals, més de 1.400 llibres i més de 12.000 documents. Pel que fa a la col·lecció les dades resumides i actualitzades són:

 

GRUP Nombre d’unitats registre Nombre d’elements
GEOLOGIA

1.624

10.652

BOTÀNICA

5.255

5.571

ZOOLOGIA

1.759

15.883

ARTIFICIALIA

404

500

TOTAL

9.402

32.606

 

Dins la geologia es conserven roques, minerals i fòssils (pràcticament tots marins). De botànica la gran majoria són plecs d’herbari de plantes cormòfites. I també es conserven molses, líquens, algues, fongs, hepàtiques, fruits, pomones, fustes, etc. Les pomones són còpies i reproduccions de fruites. Dins la zoologia, una gran part correspon a mol·luscs, també es conserven coralls, equinoderms, artròpodes, peixos, rèptils, mamífers. Artificialia inclou 197 estris d’apotecaria, la majoria diferents tipologies de pots plens i buits, algunes mostres arqueològiques/etnològiques. I les més de 200 mostres de terra sigillata.

 

Les feines de restauració, conservació i inventari de la resta de la col·lecció es van iniciar a mitjans de 2012. Les accions de conservació preventiva i disseny i elaboració d’embalatges permanents s’ha aplicat a més de 30.000 espècimens. S’han restaurat més de 50 exemplars, el que s’exposen a Salvadoriana.

Durant el que queda d’any es preveu acabar l’inventari de la col·lecció, iniciar i fer el màxim de l’inventari de documents. Revisar amb experts els diferents grups que componen la col·lecció. Restaurar documents i aplicar un tractament de desacidificació als llibres.

Aquest és un cas molt clar de cóm el Museu transmet el passat, en aquests cas informació de fa més de tres segles, ja que l’origen es situa al segle XVII. La informació i el patrimoni es va transmetre de generació en generació dins de la família, i en cada època va ser estudiat i visitat per importants personalitats de cada època. Després va  passar a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona, i conservat i gestionat per vàries generacions de científics i conservadors.

La presència física d’aquest patrimoni, el contingut dels documents i dels llibres i de les col·leccions ens donen l’oportunitat a les generacions actuals de conèixer el passat i la història, en aquest cas vinculada a la farmàcia, a la ciència i a la ciutat de Barcelona.

L’exposició temporal Salvadoriana que estarà oberta al públic a partir de dimarts 20 de maig, crearà un vincle estret entre aquest Gabinet i la ciutadania.