El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)

És una espècie d’amfibi, endèmica del massís del Montseny, considerada l’únic exemple de vertebrat endèmic de Catalunya, l’únic urodel endèmic d’Espanya i l’amfibi amb l’àrea de distribució més petita de tot Europa.