Unua Yekete, els que venen de fora

El dijous 8 de novembre va tenir lloc l’estrena al Museu Blau del documental UNUA YEKETE (“Els que venen de fora”) que mostra la realitat present de la darrera ètnia caçadora-recol·lectora a l’Àfrica: els Hadzabe. Avui, però, amenaçats per l’arribada de l’alcohol i la SIDA, els Hadzabe s’enfronten a la possible ràpida desaparició del seu llegat cultural. Un total de 145 persones van poder gaudir en directe d’aquesta estrena i bescanviar i sentir les experiències de l’expedició a Tanzània de la mà dels protagonistes.