La goethita de Montjuïc: la forma enganyosa dels minerals

En algunes àrees de la muntanya de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, s’hi troben nòduls de goethita amb cristalls de formes cúbiques que no es corresponen amb l’estructura rómbica que pertoca a l’espècie. Es tracta d’un curiós fenòmen natural de substitució conegut com a pseudomorfisme.

El quars hialí o cristall de roca

La seva puresa ha despertat des de l’antiguitat l’interès i la imaginació de l’ésser humà. Les peces fetes de quars hialí s’han trobat en nombrosos jaciments arqueològics per tot el planeta