Chagual

Les seves fulles tendres es consumeixen com a amanides. Les tijes florals seques s’utilitzen per a la construcció de vivendes lleugeres, com a revestiment interior de sostres i parets. Amb les seves fibres poden fabricar-se cordes. Els pescadors utilitzaven les tijes seques com a flotadors per a les xarxes, els quals es coneixen com a cardons.