Barcelona és la ciutat amb més cotorres

La cotorra argentina o de pit gris, Myopsitta monachus, és originària d’Amèrica del Sud. La importació massiva al nostre país d’exemplars com a animals de companyia, molts dels quals posteriorment aconsegueixen escapar de la captivitat o són abandonats pels seus amos, ha afavorit l’establiment de nombroses poblacions a les nostres ciutats. La perfecta adaptació d’aquesta espècie a les nostres latituds ha fet que es produís una espectacular explosió demogràfica. El Museu fa un seguiment del creixement de les poblacions d’aquesta espècie des de 1975.

Cotorra de pit gris

Aquesta espècie exòtica està envaïnt gran part de la zona litotal i prelitoral de Catalunya. Barcelona presenta una de les densitats de població de cotorra de pit gris  més grans d’Europa, la qual cosa provoca importants problemes, ja sigui en els arbres ornamentals, com les palmeres, en el mobiliari urbà o als conreus.

Molèsties en el mobiliari urbà

L’estudi que porta a terme el Museu fa un seguiment de la població de cotorres amb l’objectiu de poder predir com anirà evolucionant aquesta població, així com també el disseny de mecanismes de control del nombre d’individus.

En aquest vídeo de La Vanguardia Digital, es presenta d’una manera resumida en què consisteix aquest estudi de recerca.

Més informació sobre els estudis demogràfics i els models de predicció de les poblacions de cotorra de pit gris les trobareu a l’article: CONROY, M. J. & J. C. SENAR (2009).