El Niu de ciència al II Simposi de Museologia Científica

En aquesta edició el focus d’interès serà la infància, acotada a un segment d’edat ben determinat. Pràcticament des del seu origen, els museus de ciència moderns han tingut els més petits com a protagonistes tant en visites escolars com en visites familiars, fet que posa de manifest que mestres i pares han identificat tradicionalment la museologia científica moderna amb un recurs docent, formatiu i experiencial molt interessant.

Niu de ciència, el projecte 0-6 anys del Museu Blau

És una proposta per promoure la ciència com a eina per comprendre el món des de la primera infància (0-6 anys). És un espai específic al Museu Blau, on els més menuts i els seus acompanyants (escoles bressol i famílies) desenvolupen experiències sensorials, d’observació, artístiques, etc., en què la clau és la pregunta i no la resposta, per despertar la curiositat i les ganes de conèixer.

Aquest espai, molt visible des de l’entrada del Museu, està dotat de la màxima versatilitat per recrear diferents entorns de la natura i amb uns elements estructurals molt flexibles per tal d’adaptar-se a les diverses propostes d’activitats que s’hi duguin a terme.

A partir de material natural molt divers (minerals, pells, llavors, cranis, sorra, petxines, etc.), així com de radiografies d’animals, una petita biblioteca i un conjunt d’instruments primaris de laboratori per a l’observació, es desenvolupa l’activitat dinamitzada per un educador o educadora que no dirigeixen la descoberta, sinó que orienten en el camí que el visitant va construint per intentar respondre les preguntes que s’hagin formulat.

L’espai conté un mobiliari flexible de mida regulable, robust, higiènic i movible, ja que es pot emmagatzemar en uns armaris quan cal disposar de tot l’espai sense obstacles. A més, hi ha un contenidor o Caixa Màgica, proveït de calaixos, portes i safates, que pot amagar o fer sortir tota mena de materials, projectors, un teatret de titelles, mobiliari, petits sorrals o laboratoris. El sostre, format per una teranyina de tubs d’acer, funciona com a suport per penjar-hi diferents elements que ajuden a contextualitzar i teatralitzar l’espai quan convé. Les parets i el terra permeten la projecció d’imatges que, acompanyades d’efectes sonors, poden recrear fenòmens atmosfèrics o diferents hàbitats del planeta com, per exemple, la selva o la sabana.

Però, més enllà d’aquest espai, infants i adults també es poden passejar per les diferents sales d’exposicions per establir així lligams amb allò que hagin fet prèviament, sortint del niu per anar al món.

La jornada d’obertura està repartida en sessions de trenta minuts on els infants, acompanyats dels adults, experimenten amb materials naturals i instruments de recerca fins on els porti la seva curiositat.

Més informació sobre el Niu de Ciència: www.museublau.bcn.cat

Més informació sobre el II Simposi de Museologia Científica al Cosmocaixa