III Encuentro Ibérico de Biología Subterránea

El Comitè Organitzador del III EIBS

Aquest esdeveniment dóna continuïtat a les trobades bianuals que van néixer l’any 2009 a l’antiga seu del Museu Valencià d’Història Natural per iniciativa del Dr. Alberto Sendra. El 1er. encontre es va celebrar a la ciutat de València (juliol de 2009), el 2on.   a la Universitat d’Aveiro a Portugal (setembre de 2011), i va ser en aquest “II Encontro de Biología Subterránea” on se’ns va animar (als tècnics d’artròpodes participants) a celebrar el 3er EIBS  a la ciutat de Barcelona.

 

Anna Sofia Reboleira, organitzadora del 2on Encontre (II EIBS) animant a Glòria Masó a fer el 3er Encontre a Barcelona. A l’esquerra Pablo Barranco de la Universitat d’Almeria

Una invitació molt profitosa

La proposta dels companys valencians i portuguesos per a  que prenguéssim part activa en la següent trobada va ser ben acollida  ja que, el MCNB té una molt llarga i important trajectòria en l’estudi de la fauna hipogea i preserva una de les millors col·leccions científiques, a nivell internacional, de coleòpters cavernícoles.

Per tant, un cop rebut  el suport institucional per part de Direcció i el compromís de col·laboració d’altres Departaments del MCNB com el de Programes Públics, el Comitè Organitzador o el Comitè Científic es posar en marxa  a la primavera del 2012 per a  fer possible aquest III EIBS.

 

Un ecosistema encara per descobrir

Cal dir, que la Península Ibèrica amb les Illes Balears i les atlàntiques es caracteritza per la seva riquesa en cavitats que es poden estendre en complexes esquerdes i conductes que formen un extens medi subterrani. La biologia, però, de l’ecosistema subterrani és encara força desconeguda, però segons l’estudi  dels endemismes de la fauna invertebrada, sabem que és el medi subterrani el que es posa al capdavant de la resta d’ecosistemes pel que fa a endemismes presents.

Tot i que una espècie endèmica no és necessàriament una espècie amenaçada, resulta evident que aquests tàxons i els punts calents on es concentren, haurien de ser considerats en les polítiques  de conservació d’hàbitats. Un bon nombre de ratpenats i  només un petit grup d’invertebrats, estan actualment inclosos dins dels catàlegs nacionals i dels de les comunitats autònomes d’espècies amenaçades o en perill. S’ha de tenir en compte, a més, que una bona part d’aquesta fauna tant peculiar, correspon a espècimens relictes d’un gran interès biogeogràfic.

Com exemple podem citar al Coleòpter Caràbid: Ildobates neboti  Español, 1966, per ser  una “icona” de la biospeleologia. És una espècie molt ben adaptada a la vida subterrània, el seu gènere és exclusiu del nord de la província de Castelló.

Ildobates neboti Español, 1966
Núm. Registre: MZB 83-4522

Com a endemismes dels països Catalans, podem citar alguns invertebrats de diferents grups taxonòmics: Bofilliella subarcuata (Bofill, 1897) Mollusca; Belisarius xambeui Simon, 1879 Scorpiones; Troglobisium racovitzai (Ellingsen, 1912) PseudoescorpionesCatalauniscus espanoli Vandel, 1953 Isopoda; Tarracoblaniulus lagari Mauries & Vicente, 1977 Diplopoda; Lithobius ambulotentus Demange & Serra, 1978 Chilopoda; Dolichopoda bolivari Chopard, 1915 Orthoptera; Paraphaenops breuilianus (Jeannel, 1916), Perriniella bofilli Zariquiey, 1924 , Perriniella faurai Jeannel, 1910  i Zariquieya troglodytes Jeannel, 1924, Coleoptera; tots ells amparats o proposats per algun tipus de llei de protecció de conservació.

 

L’emblemàtic coleòpter cavernícola, Ildobates neboti Español, 1966. (foto de BIOSP)

 

Una trobada d’experts i una oportunitat per la millora de la biodiversitat

Per tot l’ anteriorment esmentat, l’estudi, la conservació i la difusió de la biologia subterrània té prou interès científic i humà (naturalista) per continuar intentant aplegar a especialistes i experts de diferents Universitats, Museus i Centres de recerca, per tal de conèixer els darrers avenços sobre aquesta temàtica i  promoure així noves i millors gestions de conservació.

Aquest III EIBS  inclourà comunicacions orals i pòsters per a presentar i discutir els resultats més importants dels últims estudis, tant  teòrics com aplicats, de la biologia subterrània ibèrica (la biodiversitat, l’ecologia, l’evolució i adaptació, la filogeografia, la conservació, etc.),  i es complementarà amb altres activitats com  conferències  i debats sobre els temes més destacats del programa. També es contempla una visita programada a les Coves de Salnitre al massís de Montserrat.

 

Podeu conèixer més sobre les muntanyes, el monestir i les coves del massís de Montserrat a:  http://apeupermontserrat.blogspot.com.es

Informació, programa i inscripcions del “III Encuentro Ibérico de Biología Subterránea” a: http://3eibs.museuciencies.cat/