Dues cites científiques importants en l’àrea de les Ciències de la Terra per aquest setembre

La primera trobada, el 9th International Symposium on the Cretaceous System, té lloc a Ankara (Turquia) de l’1 al 5 de setembre, i està organitzat per la Middle East Technical University, Ankara .

Aquest congrés és el més important sobre el període Cretaci que es celebra, on acudeixen especialistes de tot el món i de totes les disciplines de la Geologia (principalment de les especialitats de Paleontologia, Estratigrafia, Sedimentologia i Geoquímica), tant d’universitats com d’altres centres de recerca (instituts de recerca, museus, etc.), així com també d’empreses privades relacionades amb la indústria, especialment la del petroli. En aquest congrés es presenten les últimes troballes de les disciplines anteriorment esmentades i d’altres àrees més transversals com la Paleoclimatologia i Paleoceanografia.

Membres del Departament de Paleontologia del Museu participen en aquest congrés internacional per tal de presentar una part del resultats obtinguts en la recerca que desenvolupen. Del conjunt de treballs que es presenten, uns tracten  sobre les noves troballes del grup biòtic dels macroforaminífers (a càrrec del Dr. Vicent Vicedo) i altres sobre els equinoderms (a càrrec del Dr. Jaume Gallemí), tots dins del període cretàcic i emmarcats dins de la línia de recerca estable “Paleobiogeografia i Biostratigrafia del Cretaci superior del Tethys” del Museu. Tant els estudis com la mateixa assistència al congrés per part dels tècnics conservadors del Museu han estat possible gràcies a la col·laboració establerta entre aquests i els membres de la Unitat de Paleontologia de la UAB, així com d’altres institucions d’altres països (Universitat de Potsdam, Alemanya; Institut EGID, França, etc.), col·laboració que es consolida en forma de projectes de recerca finançats dins del pla nacional i en altres tipus de cooperacions.

Paral·lelament, de l’1 al 6 de setembre a Sitges es celebra el11th International Conference on Paleoceanography, organitzat per un comitè constituït per la Dra. Isabel Cacho, del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències marines (Universitat de Barcelona) i altres especialistes del ICM-CSIC i l’ICTA-UAB .

És una trobada també de caire internacional, que reuneix  experts d’arreu del món amb l’objectiu d’entendre el funcionament dels oceans i el seu paper en el cicle del Carboni com a font i magatzem de diòxid de carboni (CO2), com  també el seu impacte en els fenòmens del canvi climàtic. L’estudi dels canvis climàtics succeïts en el passat és una de les claus per entendre i preveure els fenòmens climàtics que puguin venir en el futur.

En un proper article us en parlarem més àmpliament  i de primera mà, com ha anat aquest simposi de Turquia.

 

Aportacions del Museu al 9th International Symposium on the Cretaceous System:

Presentacions orals:

Larger foraminifera distribution in the Natih Formation in northern Oman”.Autors: Vicent Vicedo1, Lorenzo Consorti2, Josep Serra-Kiel3, Phillipe Razin4 i Carine Grélaud4.

Revision of the shell architecture in Siderolitidae (Foraminifera) and its implication in a shallow-water Late Cretaceous biostratigraphy”. Raquel Robles-Salcedo2, Vicent Vicedo1 i Esmeralda Caus2

Pòsters:

Remarks on “Taberinabingistani Henson, 1948: architecture and age”.Autors: Vicent Vicedo1, Gianluca Frijia6, Ian Sharp7, Jean-Christophe Embry7, Mahmood Jalali8 i Esmeralda Caus2

Broeckina gassoensis: a larger foraminiferal index fossil for the Middle Coniacian shallow-water deposits” Autors: Esmeralda Caus2, Mariano Parente5,Vicent Vicedo1,Gianluca Frijia6, Ricard Martínez2

1 Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Paleontologia), Parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona, Spain. 2 Departament de Geologia (Palaeontologia), Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain 3 Departament de Paleontologia, Estratigrafia i Geociències marines, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain. 4 Institut EGID (Environnement, Géo-ingénierie et Développement), Université Bordeaux 3, France. 5DiSTAR,  Università “Federico II”, Largo San Marcellino 10, I-80138 Napoli, Italy 6 Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universität Potsdam, Germany 7 Statoil, Sandsliveien 90, Bergen, Norway 8 NIOC, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran