Viquimarató d’il·lustració científica

David Gómez, Amical Wikimedia

El Dijous 21 de novembre de 2013 a la seu de Llotja de Barcelona, va tenir lloc una Viquimarató  de 8 hores sobre il·lustració científica,  organitzada per Amical Wikimedia, l’escola d’art i disseny Llotja i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica, en el marc de la iniciativa wikiArS per tal de millorar els continguts sobre Il·lustracio científica a Viquipèdia.

Il·lustració científica

La il·lustració científica és un treball que fan il·lustradors en col·laboració o amb l’assessorament de científics i té com a finalitat explicar l’aspecte, l’estructura o bé el comportament d’allò que es representa, buscant la comprensió més que el resultat estètic.

Aquest tipus d’il·lustració va ser bàsica abans del desenvolupament de la  fotografia per descriure, per exemple, les espècies d’animals i plantes que s’anaven descobrint a les expedicions científiques dels segles XV al XIX. Actualment, la il·lustració continua sent important per complementar allò que no es veu en una fotografia, o bé per donar-li més èmfasi i posar-hi de relleu alguns aspectes distintius.

Feina feta i participants

Durant tota la jornada, van participar més de 30 persones, entre les quals hi havia estudiants i professors d’il·lustració, il·lustradors professionals, alguns viquipedistes veterans i comunicadors científics. Tots els participants van rebre entrades per al Museu Blau, gentilesa del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Viquimarató
Grup de viquipedistes il·lustració científica. 21/11/2013. Foto: Miquel Baidal

Com a resultat, es van crear 14 noves entrades a l’enciclopèdia i se’n van millorar 4 més. Es van crear articles que no existien sobre conceptes relacionats amb la temàtica, com el mateix article il·lustració científica i d’altres relacionats com il·lustració mèdica o la il·lustració paleontològica. Es va millorar la biografia de l’etòleg Jordi Sabaté Pi, gràcies en bona part a la bibliografia aportada pel seu fill i professor de Llotja, Oriol Sabaté Pi. També es van crear altres biografies com les d’il·lustradors fortament vinculats a Barcelona, com ara Suzanne Davit (1897-1973) i Eugeni Sierra Ràfols (1919-1999); Margarida Comas i Camps (1892-1973), directora de l’Escola Normal republicana; pioners de la il·lustració mèdica i naturalista, com ara Jacques Gautier d’Agoty (1716-1785) i Elisabeth Gould (1804-1841), i d’altres il·lustradors científics rellevants com, per exemple, Louis Agassiz Fuertes (1874-1927) o Zden?k Burian (1905-1981).

Bibliografia i fonts

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona va aportar bibliografia (35 llibres) sobre tècniques d’il·lustració científica, la seva història, biografies de diversos historiadors, les expedicions naturalistes i diversos temes relacionats. Alguns dels participants també van portar altres llibres sobre aquesta temàtica.

 

Viquimarató
Bibliografia aportada pel Centre de Documentació del Museu. Foto: Miquel Baidal

A la pàgina de la Viquimarató, també s’havien anat recollint referències i enllaços que podien ser útils. D’altra banda, algunes entrades es van traduir de Wikipedies en altres llengües que ja les tenien traduïdes, gràcies a la llicència lliure que les diferents versions idiomàtiques de l’enciclopèdia comparteixen.

La bibliografia i les fonts són bàsiques per generar articles per Viquipèdia ja que, com es tracta d’una enciclopèdia, no es considera una font primària sinó una obra de referència que recull el coneixement ja publicat.

Preparatius

Un mes abans de la Viquimarató, es va fer una reunió de Viquidiagnòstic amb il·lustradors professionals, professors d’art, comunicadors científics i viquipedistes per identificar què calia millorar a Viquipèdia sobre el tema i quines fonts es podien fer servir. Com a resultat, es va fer una llista d’articles per desenvolupar o millorar i una llista de bibliografia i fonts. Després del Viquidiagnòstic diversos viquipedistes van revisar la llista per identificar quins articles hi havia en altres llengües, si el títols dels articles eren adequats i altres aspectes.

El Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals va preparar la bibliografia del que es podria fer servir a la Viquimarató com a font.

Els estudiants d’il·lustració de Llotja es van donar d’alta com a usuaris de Viquipèdia i van buscar informació sobre els articles que s’havia identificat que calia fer.

Fotografies i imatges

Les fotografies i les imatges del Viquidiagnòstic i la Viquimarató estan publicades al fons multimèdia Wikimedia Commons i es poden fer servir lliurement citant-ne l’autor i respectant la llicència lliure amb què han estan publicades.

Aquesta Viquimarató ha format part de la 18a Setmana de la Ciència organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca.