Un programa de conservació per al tritó del Montseny

Des del 2009, el Mohamed bin Zayeh Species Conservation Fund ha concedit 100 projectes de conservació per amfibis i fins ara dos dels quals s’havien concedit per Europa.

Enguany ha atorgat al l’àrea d’herpetologia del Museu de Ciències Naturals de Granollers finançament per a la conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi).  l’únic vertebrat endèmic del Montseny i de Catalunya.

Calotriton_arnoldi_Museu_de_Ciencies_de_Granollers

Aquesta donació farà possible actualitzar el coneixement de l’estat de conservació de les poblacions i els hàbitats del tritó del Montseny. Alhora, també permetrà dissenyar un programa de creació de noves poblacions dins els hàbitats potencials a partir dels exemplars nascuts en els tres nuclis de cria en captivitat que existeixen actualment.