Una “revista excel·lent”

Montserrat Ferrer Managing Editor ABC

La revista Animal Biodiversity and Conservation, publicada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha obtingut  el Certificat de ‘Revista Excelente’  un cop superat amb èxit el procés d’avaluació de la seva qualitat editorial i científica, que organitza la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) del Ministerio de Economía y Competitividad.

Amb aquest certificat la FECYT pretén reconèixer de forma contrastada les revistes científiques espanyoles de més qualitat.

Aquesta ha estat la quarta convocatòria i s’hi han presentat un total de 355 publicacions, de les quals 98 han obtingut el certificat d’excel·lència.

El procés d’avaluació és llarg i consta de quatre fases:

  • Fase de pre-avaluació:  mitjançant un qüestionari d’avaluació inclòs en el formulari de presentació de sol·licituds, les revistes s’auto-avaluen.
  • Fase de criteris bàsics: s’avaluen els criteris científics i editorials mínims per poder continuar amb el procés d’avaluació.
  • Fase de criteris generals: s’avaluen els indicadors de qualitat de l’edició científica, com ara el procés d’avaluació per parells(mitjançant assessors)  i la constitució del Comitè Editorial.
  • Fase de qualitat científica: aquesta fase és aconseguida només si s’ han superat les fases anteriors. En aquesta última fase, un comitè d’experts avalua l’impacte de la publicació entre la comunitat científica a la qual va dirigida.

Llistat de revistes científiques espanyoles amb certificat d’excel·lència

…amb índex d’impacte

L’obtenció del certificat de revista excel·lent ha estat la segona fita important en el seu camí cap a l’excel·lència.

La primera fita va ser aconseguir estar indexats a la Web of Science de Thomson Reuters l’any 2010, el que ha permès tenir el nostre primer índex d’impacte l’any 2013:

  • El factor d’impacte del 2013 es 0,52
  • El factor d’impacte acumulat dels últims quatre anys és 0,76
  • Vida mitja de citació es de 7,8 anys
  • La mitjana de citacions per any a ISI Web of Knowledge es 127,4

Aquest índex l’otorga l’Institute for Scientific Information (ISI) per a totes les publicacions a que dóna cobertura (és a dir que estan a la seva base de dades). Es publica un cop a l’any al Journal Citation Report (JCR), publicació que s’ha convertit en imprescindible per als investigadors ja que ofereix eines per fer rànquings, avaluar, comparar i categoritzar les publicacions científiques.

Els requisits per poder estar indexat en aquesta pàgina web són varis: els més importants són la periodicitat i puntualitat en la publicació i que els seus articles hagin estat sotmesos a una revisió prèvia publicació per part d’assessors especialistes. També valoren que el seu contingut sigui majoritàriament en anglès si no totalment, que la revista segueixi els estàndards bàsics de publicació, el seu contingut editorial, la diversitat internacional dels autors, el prestigi de cada un d’ells, etc.

L’obtenció d’aquestes dues fites és fruit del compromís del Museu de Ciències Naturals de Barcelona de fer d’Animal Biodiversity and Conservation una publicació científica de referència en el món de la ciència. Això, però, no hauria estat possible sense l’esforç col·lectiu dels membres del seu Equip editorial i dels múltiples assessors que han participat, tots ells de manera desinteressada, en la revisió dels articles sotmesos a publicació.

Moltes gràcies a tots!