Nova il·luminació a l’exposició «Planeta Vida»

Des de la seva inauguració, el març de 2011, el Museu segueix treballant per incorporar millores a la exposició «Planeta Vida». L’objectiu  d’aquest treball és oferir, de manera continuada, un millor servei a l’usuari  per tal que la visita sigui el més satisfactòria possible. En aquest sentit, s’han incorporat des de recursos d’accessibilitat a l’equipament i als continguts per a persones amb diferents tipus de discapacitat, fins a millores per a tots el públics en alguns àmbits i seccions de l’exposició.

Actualment estem treballant en el projecte de renovació de la il·luminació, un aspecte fonamental per tenir una visió clara del què mostrem i crear, en definitiva, una atmosfera adequada al discurs expositiu.

Aquest projecte afecta globalment a tota l’exposició i a la museografia presentada: nova il·luminació general, nova il·luminació a les vitrines, al mobiliari i a la col·lecció. La il·luminació actual serà substituïda  per una altra amb poc cost energètic i de manteniment, alhora que ens ajudarà a gaudir d’un nou espai i a ser respectuosos amb el medi ambient.

El projecte es desenvolupa en 5 fases:

  • 2014: Projecte d’estudi i desenvolupament del projecte tècnic i projecte executiu.
  • 2015: Implementació de la nova il·luminació al recorregut de “La biografia de la Terra” .
  • 2016: Implementació de la il·luminació general al recorregut de “La Terra avui”.
  • 2017: Implementació de la llum en les grans vitrines del recorregut “La Terra avui”.
  • 2018: Illes, chill-outs i d’altres.

Aquest és un projecte llarg i requereix en cada fase de diferents estadis d’implementació per arribar a la il·luminació desitjada. És per això, que fins acabar cada fase no disposarem de la il·luminació adequada al 100%.

Us demanem disculpes si aquests treballs us ocasionen algun tipus de molèsties. Estem treballant per millorar la visita i el servei.