Us presentem una nova tècnica de preparació d’esquelets

Laura Roqué,preparadora de col·leccions de vertebrats del Museu

El Laboratori de Preparació de Vertebrats és el lloc on es prepara la col·lecció científica i expositiva del Departament de Cordats del museu.

Aquest any s’ha desenvolupat una nova tècnica per passar a esquelets els animals que havien estat preservats en alcohol durant molts anys.

Aquest no és el mètode tradicional de preparar esquelets. Generalment els esquelets es preparen d’animals frescos (congelats) però no fixats en líquid. Aquesta tècnica és novedosa pel museu, molt laboriosa, requereix delicadesa i un bon coneixement anatòmic de cada exemplar.

Procés:

Els animals han estat seleccionats segons les premises següents:

  1. informació associada de l’exemplar,
  2. estat físic de cada exemplar,
  3. mètode de captura, i
  4. gens o poca representació a la osteoteca.

En total s’han preparat 70 exemplars (rèptils, amfibis i mamífers).

Les espècies que a partir d’ara es podrà consultar el seu esquelet són les següents:

taula2De moltes espècies és el primer o primers exemplars que a partir d’aquest any seran consultables els seus esquelets.

A més a més aquesta tècnica ens aporta de nova informació ja que s’han pogut sexar alguns exemplars per anatomia externa o interna:

Foto 2. Exemplar de gripau i ratpenat que s’han sexat per anatomia interna i externa respectivament.

El mètode utilitzat per preparar els esquelets ha estat la preparació d’animals de diferents mides i edats: des de 2,5 cm fins a uns 35 cm, i de joves, subadults i adults. La tècnica s’ha adaptat a cada exemplar i s’’ha fet una valoració prèvia de cadascun d’ells abans de processar-lo.

A partir d’aquests exemplars s’ha dissenyat un protocol de treball per facilitar aquesta tècnica per a futurs treballs.

Resultats

  • Aportació de nova informació d’alguns exemplars: s’ha pogut determinar el sexe de dos rèptils, un amfibi i de tots els mamífers (s’aporta qualitat informativa a la col·lecció) i s’ha determinat l’edat biològica de molts exemplars
  • Increment de la qualitat i quantitat d’animals dins la col·lecció osteològica de cordats: 22 espècies noves a la col·lecció.
  • Eliminar els músculs dels animals que han estat molts anys en alcohol requereix molta cura per no malmetre els ossos.
  • Els amfibis requereixen una preparació exhaustiva degut a la seva delicada ossificació (majoria d’ossos no ossificats). En aquest grup s’ha de valorar el grau de desenvolupament dels exemplars que es passen a esquelet.
  • El més adequat és preparar esquelets d’animals frescos, sense haver estat preservats en líquids.
  • Hem obtingut ossos des de menys d’un mil·límetre fins a ossos de 6 cm.

Alguns exemplars preparats:

Foto 3. Tortuga preparada. Exemplar preservat en alcohol durant més de 20 anys.
Foto 3. Tortuga preparada. Exemplar preservat en alcohol durant més de 20 anys.

 

Foto 4. Exemplars acabats.

Foto 5. Myotis nattereri abans i després del procés. Es pot apreciar el detall de les dents (mesuren menys d’un mil·límetre).

Conclusions

La conclusió final és que s’ha aconseguit poder preparar uns exemplars extremadament fràgils, amb una nova tècnica i s’ha incrementat la representació d’espècies a la col·lecció osteològica. És a dir, s’ha ampliat la informació biològica d’aquests exemplars, una bona notícia per a qui vulgui estudiar-los.

La posada a punt d’una nova tècnica de treball, en aquest cas de preparació, requereix una dedicació i uns esforços significatius, perquè s’ha d’anar provant i provant fins a arribar als resulats volguts. Aplicant el mètode científic i molta paciència. Per tant s’ha assolit un repte.

Aquests materials abans en alcohol, ara conservats com a esquelets, molt possiblement seran útils a la recerca, ja que corresponen a espècies de les que hi havia poc material osteològic a la nostra col·lecció. Un altre objectiu assolit.

Més informació: http://ulnaebones.com/