Com determinar l’edat osteològica dels eriçons a través del seu esquelet?

Laura Roqué, preparadora de col·leccions de vertebrats del Museu

El treball que vam presentar va ser: “Com determinar l’edat osteològica dels eriçons a través de la maduració del seu esquelet”.

esquemamaduracioosteologica
Esquema de la seqüència temporal de maduració osteològica en Einaceus europaeus. els colors es corresponen amb els de la taula 1.

En els eriçons costa molt determinar-ne l’edat. Amb els coneixements actuals només es pot determinar si un exemplar és jove o adult, deixant de banda moltes etapes de la vida que no es poden determinar amb l’animal en mà.

taula edats
Taula1. Relació entre les etapes de maduració osteològica en Erinaceus europaeus i l’epifisització que presenten en l’esquelet.

Nosaltres hem contribuït a resoldre-ho. Hem explicat com determinar l’edat dels eriçons estudiant el seu esquelet.

Pòster_2br

 

Algunes de les valoracions en traiem d’aquesta presentació del treball són:

  • És un tema que desperta molt l’interès, per ser novedós i original.
  • És un treball molt útil per estudis d’animals tant vius com morts.
  • Aplicable a col·leccions osteològiques o museístiques i així contribueix a incrementar la documentació de les osteoteques. S’ha obert la porta a aplicar-ho a d’altres espècies per veure si es compleix la “mateixa regla”.
  • L’eriçó està en retrocés (atropellaments, depredació, productes tòxics). Tota informació per ampliar el seu coneixement és positiu.
  • Molta gent està fent estudis amb insectívors i la premisa de molts estudis  és saber-ne l’edat. Amb el treball que nosaltres hem presentat resolem aquesta premisa.
  • És un estudi realitzat sobre la col·lecció del museu.
  • Hem transmès la professionalització del laboratori de preparació de vertebrats al Museu. Molts centres fan un tipus de preparació amb la preparació del material just per l’estudi. El nostre equip presenta una llarga trajectòria en el desenvolupament de noves tècniques.
  • Aquest treball incrementa el coneixement sobre una espècie relativament abundant, “coneguda” per tothom però “estudiada” per ben pocs.

En aquests moments estem preparant un article per ampliar aquesta informació i el següent pas és determinar si la “regla” resultant del treball és aplicable a d’altres espècies.

Seguirem informant…