GAIA. La Gran Mare

Gaia, La Gran Mare, és un documental que tracta de l’origen de la Terra, de la seva evolució fins a l’actualitat i del futur que espera al planeta. Posa èmfasi en els conceptes geològics bàsics i el paper de la vida i dels humans.


D’una manera molt divulgativa el documental mostra la història de la Terra, tal com també s’explica a l’exposició permanent “Planeta Vida” del Museu Blau, una història evolutiva conjunta del planeta i de la vida.

Explica qüestions tals com l’origen i la dinàmica del Sistema Solar, la Terra i la Lluna; de l’aigua, els oceans i els continents; de l’origen de la vida, els organismes més antics i la seva evolució; de l’atmosfera primitiva i de l’atmosfera amb oxigen; tracta del temps geològic i mostra algunes de les etapes cabdals de l’evolució de la Terra, incloses algunes de les extincions massives més conegudes; explica la distribució actual dels continents i els oceans, les seves distribucions pretèrites i les futures; parla de volcans i terratrèmols, de recursos naturals d’origen geològic, d’algunes aplicacions de les Ciències de la Terra i de les amenaces a la sostenibilitat del planeta.

Els fets i les idees es presenten mitjançant il·lustracions i animacions tridimensionals realitzades en ordinador i en filmacions d’exteriors rodades en llocs rellevants, tals com el mateix Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, museus, on el Museu Blau hi surt representat,  i paisatges geològics emblemàtics localitzats a Catalunya, Anglaterra, Escòcia i el País Basc.

El documental produït per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb guió i direcció de Xavier Berenguer, està disponible en català, castellà i anglès:

Català: http://www.docu.net/gaia-lagranmare
Castellà: http://www.docu.net/gaia-lagranmadre
Anglès: http://www.docu.net/gaia-thebigmother