El Museu incrementa amb 30.621 registres les seves dades de col·leccions zoològiques al portal GBIF

Jordi Agulló,responsable de la gestió científica de les col·leccions del Museu

Des de l’any 2006 el Museu de Ciències Naturals de Barcelona proporciona periòdicament dades de l’inventari patrimonial al portal internacional de biodiversitat Global Biodiversity Information Facility (GBIF) .

Aquest portal, d’abast mundial, conté  milions de dades corresponents a plantes, animals, fòssils i altres exemplars utilitzats en projectes de recerca i/o conservats en museus de ciències naturals. Les dades són d’accés lliure, obert i es poden descarregar . GBIF doncs, visualitza i posa a l’abast dades de biodiversitat de col·leccions de museus, a la comunitat científica.

registrespublicats GBIF
Gràfic que mostra l’increment de registres publicats

Durant el primer trimestre del 2016 des del departament de Gestió Científica de Col·leccions, s’ha realitzat una actualització de les col·leccions zoològiques del Museu. Aquesta actualització ha comportat un increment de 30.621 registres, respecte al que hi havia publicat el 2015 en el conjunt de les col·leccions zoològiques (artròpodes, invertebrats no artròpodes i cordats).

registrespublicatspercoleccio

Quin ús se’n fa d’aquestes dades?

El portal internacional de dades del GBIF ens ha proporcionat les dades d’activitat i ús, de les diferents col·leccions del Museu durant el 2015. Mostra per cada col·lecció, el nombre de registres descarregats, i el nombre de descàrregues realitzades per usuari. També ens resumeix el nombre d’usuaris diferents que cada col·lecció rep, podent afirmar que durant el 2015 hem tingut una mitjana de trenta usuaris diferents que han consultat les col·leccions del Museu.

nombredescarreguesGBIF NombreregistresdescarregatsGBIF

 

graficusuarisGBIF

El Museu té com a objectiu difondre el seu patrimoni científic, i es realitza un esforç continuat per anar publicant aquest inventari i augmentant de qualitat les seves dades publicades. Els resultats que mostren les dades proporcionades pel GBIF internacional posa en valor la feina i esforç realitzat.