La formiga caçada

Joan Carles Senar, cap de recerca del Museu

Les càmeres de vídeo col·locades a les caixes niu no solament filmen Mallarengues. En aquest cas es va filmar a una aranya Zoropsis capturant una formiga de l’espècie Crematogaster scutellaris.