Decés del nostre soci honorífic i amic Jordi Ribes Rius

Per aquells que no l’heu conegut direm que Ribes era un dels darrers exponents del grup d’entusiastes científics que a partir dels anys 50 del segle passat s’aplegaren al Museu de Zoologia de Barcelona al voltant de la figura del Dr. Francesc Español, de qui l’any 1969 va esdevenir gendre.

J Ribas
Jordi Ribes i Rius (1930-2016). Soci honorífic i amic de l’AAMCNB.

Nascut a Barcelona l’any 1930 va compaginar la seva carrera professional d’odontòleg amb una prolífica activitat entomològica que inicià amb l’estudi dels coleòpters, però fructificà amb els heteròpters, dels quals esdevingué un referent a nivell internacional. Una dada poc coneguda de la seva etapa universitària es que va ser company de curs d’un altre odontòleg que, com en Jordi Ribes, va sentir una atracció fora de lo comú per a l’estudi i la defensa de la natura, en Félix Rodríguez de la Fuente.

Ribes era una persona afable i jovial, que va compartir treball de camp amb la majoria dels naturalistes d’aquella època, la “gent del Museu” com deien entre ells.

L’any 2013 va rebre la condició de Soci Honorífic de la nostra associació.

Un bon homenatge que li podem fer és rellegir la biografia que la seva filla Eva Ribes Español va publicar a la revista Heteropterus l’any 2011, amb motiu del seu 80è aniversari.

En el mateix número 11 d’aquesta publicació hi ha un article, de la també sòcia nostra Marta Goula, amb un recull exhaustiu de la bibliografia, especies descrites i dedicades a Ribes, que també us adjuntem.

Realment, els seus mèrits i bonhomia fan encara més trista la seva pèrdua.

En nom de la junta directiva transmetem el condol a la seva família.

Cristòfol Jordà Sanuy
President de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona