Comunitat Bioexplora

Francesc Uribe, Cristina Serradell, Montse Ferrer

El portal de projectes científics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Bioexplora.cat , obre un sistema  de participació ciutadana en forma de comentaris que contribuiran  a incrementar el valor dels continguts. La història del nostre museu i de la majoria de museus de ciències naturals reconeix la contribució de moltes persones que voluntàriament han dedicat hores a tenir cura de les col·leccions. A partir d’ara, qui tingui temps i no es pugui desplaçar al Museu pot contribuir-hi també de forma remota. La comunitat de suport al Museu s’amplia al món digital.

Què és Bioexplora?

El portal web Bioexplora va néixer l’any 2009 per acollir els recursos digitals que acompanyaven l’exposició “Exploradors: aventura i biodiversitat”. Es tractava d’una proposta museogràfica on les persones que col·laboren amb el Museu eren protagonistes.

Gràcies a l’espai web Bioexplora, el Museu pot ser part de desenvolupaments digitals i de projectes innovadors que recorren a tecnologies emergents. Per no alterar la necessària estabilitat del web corporatiuBioexplora admet singularitats provinents de comunitats de creadors web que obren nous camins, dinàmicament vinculats als canvis del món digital. Especialment en la gestió i visualització de dades de biodiversitat.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és una suma de realitats i casualitats acumulades. Les col·leccions que custodia, la recerca que el corona i la constant activitat de difondre el coneixement de les ciències naturals tenen un doble segell: el dels equips humans que de forma professional se’n responsabilitzen; també l’empremta deixada per moltíssima gent que hi ha contribuït de forma voluntària incrementant el capital cultural del Museu.

Històricament la majoria de museus de ciències naturals han suscitat l’interès de persones que hi col·laboren ajudant en la preparació i conservació de col·leccions o atenent i acompanyant visites. Una col·laboració molt valuosa la donen persones que aporten el seu coneixement naturalista, d’experts inclús, per aprofundir en la recerca que als laboratoris o sobre el terreny impulsa el propi museu.

Bioexplora obre ara les portes a la participació activa de persones que volen col·laborar amb el Museu sense necessitat de ser-hi presencialment. Aspirem a que el vincle Museu i Societat trobi noves fórmules de cohesió a la cerca del benefici mutu.

El circuit virtuós és molt simple: el ciutadà usuari del museu aprofita els serveis oferts pel Museu; el ciutadà col·laborador contribueix en la millora de la qualitat dels serveis disponibles al Museu. Al llarg de la història del centre hem conegut múltiples exemples d’aquest doble vessant. Bioexplora encara ho fa més fàcil.

Com hi podeu contribuir?

Al web de Bioexplora, quan us atureu en una pàgina web amb continguts detallats de les col·leccions o de projectes del Museu segurament hi trobareu al peu una senzilla invitació: “Iniciar sessió per poder comentar”. Quan es “clica” aquest botó, previ registre,  s’obre una finestra on deixar constància de les vostres aportacions: errors detectats, dubtes raonables, ampliació de dades, suggeriments…

Tot Bioexplora representa un enorme índex on poder contribuir a millorar detalls que hagin passat per alt als tècnics del Museu. Tingueu en compte que treballem amb dades que corresponen a diferents àmbits de coneixement. Per exemple l’ortografia dels topònims que ens resulten llunyans i la ubicació al mapa, els noms i perfils de les persones i institucions que formen part de la història del Museu, o simples errades d’escriptura, totes poden ser matèria de millores que provinguin de la col·laboració externa.

Encara hi ha més graus de compromís, sigui participant en l’edició de continguts nous o en iniciatives que es puguin desplegar, fins i tot proposant nous àmbits de desenvolupament de continguts al web. Per a tot el que us sembli que va més enllà d’un simple comentari, podeu recórrer a la bústia de contacte de Bioexplora, http://www.bioexplora.cat/ca/contacta, al peu de totes les pàgines web.

Comunitat Bioexplora

Aquesta és la Comunitat Bioexplora, la que empra el coneixement que té de les coses i el comparteix millorant la informació que el Museu dispensa per a tothom.

En un món que vol domesticar la bèstia digital, la que s’alimenta de muntanyes de dades que ens colguen sota tantes incerteses, el Museu convida la ciutadania a donar vida a la informació científica atresorada aquí.

Tothom pot tenir alguna cosa a dir i ser part de la Comunitat Bioexplora. Esperem la vostra participació.