Desastre a Hidroituango

Yousra Haddad, estudiant en pràctiques UB al Departament de Petrologia del Museu; Iria Díaz Ontiveros, documentalista Myrmex; Yael Díaz Acha, conservadora del Departament Petrologia del Museu

Què és Hidroituango?

Hidroituango és el projecte hidroelèctric en construcció més gran de Colòmbia. Està a càrrec d’EPM (Empresa de serveis públics de Colòmbia) i es desenvolupa a la conca del riu Cauca, entre els municipis d’Ituango i Briceño (nord d’Antioquia) (Fig.1; Fig.2).

El seu cost supera els 11,4 bilions de pesos (aproximadament 3.386.700 d’euros) i la seva capacitat de generació energètica és de 2.400 megawatts, que representa el 17% de la demanda del país. La primera de les vuit turbines de la planta havia d’entrar en funcionament el novembre d’aquest any. En el lloc on està situat el projecte, el riu té un cabal mig de 1.010 m3/s (Fig.1).

Com va començar l’emergència?

Una presa hidroelèctrica es construeix al voltant d’un riu per tal d’utilitzar l’energia hidràulica per la generació d’energia elèctrica. Per aixecar la presa es construeix un túnel de desviació que redirigeix provisionalment el riu. En l’àrea lliure es construeix la presa. Aquesta presa inclou una estructura que s’anomena abocador, que permet que l’aigua excedent que sobri, aportada a l’embassament, sigui alliberada i flueixi directament al riu aigües avall.

En el cas d’Hidroituango (Fig. 3) l’únic túnel habilitat per al desviament del riu Cauca es va anar debilitant degut a ensorraments. Com a conseqüència,  l’aigua sense lloc per on fluir va començar a omplir l’embassament, i com que la presa no estava acabada, hi havia risc que el túnel taponat destruís l’obra.

Figura 3: Esquema de la Hidroelèctrica Ituango. © NortyNort.

Cronologia del desastre

  • El 29 d’abril de 2018 va tenir lloc la primera obstrucció. El cabal del riu Cauca estava disminuint, al cercar el motiu es va veure que aquesta disminució era deguda a una obstrucció del pas de l’aigua través del túnel de desviació d‘Hidroituango. El personal tècnic de l’EPM va aconseguir solucionar aquest problema.
  • El 30 d’abril de 2018 es va produir un nou ensorrament al túnel de desviació, causat per una falla geològica.
  • El 2 de maig de 2018, l’EPM es va reunir amb alcaldes de municipis propers per discutir la situació. Es va concloure que no hi havia risc per a les poblacions properes al riu, però es van anunciar una sèrie de mesures per a que es mantinguessin en alerta per la situació.
  • El 7 de maig de 2018, l’EPM va informar d’un nou ensorrament, que va ocasionar un taponament total al túnel de desviació del riu Cauca. Això va tornar a provocar la retenció i disminució del cabal del riu aigües avall.
  • El 9 de maig l’EMP va intentar tapar un dels dos túnels originals amb l’objectiu de permetre el pas de l’aigua cap al riu Cauca, reduint la retenció. Això no va ser possible.
  • L’efecte del túnel de desviació va obligar que el 10 de maig es comencés a vessar aigua per la casa de les màquines de la futura central. Un error en el control d’aquesta evacuació d’aigua va deixar 4 treballadors de EPM lesionats.
  • El 12 de maig va haver un creixement sobtat del cabal produït per l’obstrucció, que va deixar 600 afectats.
  • El 15 de maig es va declarar “calamitat pública”.
  • El 16 de maig s’entra en estat d’emergència per crisis en l’obra.

Quina és la situació actual de la presa i com s’ha intentat solucionar?

Actualment, la casa de les màquines (veure fig. 3) segueix inundada i amb el risc de provocar un debilitament de la muntanya. L’EPM va informar que d’aquí a un mes es tancarà la casa de les màquines. També s’està acabant de construir l’abocador i s’estan tapant els túnels auxiliars definitivament, per evitar que s’obrin espontàniament i el cabal descontrolat afecti a les poblacions properes.

A la part superior de la presa hi ha abocadors que ajuden a desembocar l’aigua de manera controlada. L’EPM hauria d’alçar la presa fins a 410 m, 7 metres per sobre de l’alçada actual, per a què tota l’aigua passi pels abocadors. Si aquesta operació no es completa exitosament, es poden provocar danys incalculables, ja que l’obra quedaria inacabada.

Afectacions

Estimació danys i reparacions

L’estimació dels danys, reparacions i la determinació de responsabilitats es realitzarà després d’atendre l’emergència. Posteriorment s’han de reprogramar les obres per establir quan s’acabaran les reparacions i es finalitzarà el projecte. El Comité Intergremial de Antoquia  va emetre un comunicat en el que va suggerir que no és el moment de treure conclusions, i que s’hauran de realitzar els estudis necessaris per continuar amb l’avenç de l’obra en la central.

A la comunitat propera

Les comunitats properes van informar de com estaven patint la situació: la retenció d’aigües amunt i la sequera aigües avall, són dos dels panorames que pateixen les poblacions de la zona d’influència de la hidroelèctrica, després del taponament del túnel de descàrrega degut a una falla geològica de la zona.

De les 1.640 famílies que rebran suport econòmic per part d’EPM per llogar temporalment un habitatge i pagar la seva manutenció mensual, 929 ja el tenen i unes 711 estan en procés de tràmit. L’EPM s’ha encarregat que totes les persones evacuades estiguin ateses.

 Webgrafia: