Les mines de Castell: de l’urani de Franco al descobriment de l’abellaïta

Marc Campeny, conservador del Departament de Mineralogia del Museu

Es publica un nou llibre sobre l’explotació d’urani a la Vall Fosca amb la participació departament de mineralogia del MCNB .

A inicis de la dècada dels 60 del segle XX, en plena autarquia, el règim de Franco va incloure entre les seves prioritats el desenvolupament de l’activitat minera amb l’objectiu d’obtenir matèries primeres que permetessin el desenvolupament industrial i econòmic del país. Sota aquesta premissa, es va iniciar un conjunt de projectes miners repartits per tota la geografia peninsular per tal d’obtenir recursos minerals com níquel, ferro, coure, cobalt, carbó… o urani.

La recerca de l’urani anava directament relacionada amb les aspiracions del règim franquista en convertir-se en una potència nuclear. Per aquest motiu, va elaborar exhaustius treballs sobre les concentracions d’urani a regions com Salamanca, Àvila, Jaén, Badajoz, Còrdova… i també Catalunya.

Entre 1963 i 1965, a la Vall Fosca (Pallars Jussà, Lleida) es van dur a terme labors d’exploració d’urani, en el marc d’un projecte miner conegut amb el nom d’Eureka. Aquest projecte pretenia avaluar les concentracions d’urani presents en els materials sedimentaris del Triàsic que afloren a les immediacions del poble de Castell-estaó, localitat pertanyent al municipi de la Torre de Capdella.

Vista del poble de Castell-estaó, als peus del qual afloren els materials d’origen continental del Triàsic (color vermellós) que contenen la mineralització d’urani. © Ajuntament de la Torre de Capdella. Autor: Marc Campeny Crego

El projecte Eureka va significar la concessió de fins a tres permisos miners i l’apertura de diverses galeries d’exploració. Tot i així, finalment, tres anys després de l’inici de les operacions, els treballs es van abandonar a causa de la seva baixa rendibilitat.

Treballs d’exploració a la galeria Eureka durant la seva etapa d’activitat (1963-1965) – © Ajuntament de la Torre de Capdella. Font: Diari ABC

Tot i no ser rentables econòmicament, les mineralitzacions presents a la mina Eureka presenten unes concentracions molt significatives d’urani però també d’un gran ventall d’altres elements químics com: coure, plata, vanadi, níquel, cobalt, arsènic, antimoni, ferro, plom, zinc, bismut o seleni, entre d’altres.

Grup de cristalls piramidals de cejkaïta (camp 1.2 mm) – © Ajuntament de la Torre de Capdella. Autor: Jose Antonio Soldevilla

La combinació de tots aquests elements químics en una formació geològica única a nivell mundial, ha fet que a les antigues galeries de la mina Eureka s’hagin pogut descriure un total de fins a 113 espècies diferents de minerals. Entre aquestes hi destaca l’abellaïta [NaPb2(CO3)2(OH)]  descrita per primera vegada el 2016 i que va esdevenir la primera espècie mineral descoberta en una localitat catalana.

La importància històrica i científica de la mina Eureka ha culminat amb una iniciativa de del Museu Hidroelèctric de Capdella que a través de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i en col·laboració amb el departament de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC , ha publicat un llibre sobre la historia, la geologia i el patrimoni miner lligat a les mineralitzacions d’urani de la zona de Castell-estaó.

La publicació, titulada: “Les mines de Castell: de l’urani de Franco al descobriment de l’abellaïta” ha vist la llum aquest passat mes d’agost i pretén ser un petit recull divulgatiu d’un patrimoni històric, cultural, industrial i científic poc conegut al nostre país com és la mina Eureka.

Portada de la publicació Les mines de Castell: de l’urani de Franco al descobriment de l’abellaïta – © Ajuntament de la Torre de Capdella.

Per si és del vostre interès podeu obtenir més informació sobre la publicació a http://mnactec.cat/ca/recerca/publicacio-detall/les-mines-de-castell i, fins i tot, adquirir-la posant-vos en contacte amb el Museu Hidroelècric de Capdella a través del següent contacte:

Museu Hidroelèctric de Capdella
Central de Capdella. 25515 La Torre de Capdella
Telèfon: 973663001
eva@torrecapdella.ddl.net