Restauració d’espècimens a la seva aparença original, anàlisi i estudi dels millors productes

Marta Artola, Departament de Conservació i Restauració de la Facultat de Belles arts de la UB; Javier Quesada, Departament de Vertebrats del Museu i Maria Vila, Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu

Les col·leccions d’història natural que es conserven al Museu contenen taxidèrmies molt valuoses, que són susceptibles de degradar-se per la llum (entre d’altres factors), afectant el seu valor històric , expositiu i educatiu. Per aquest motiu, és imperatiu restaurar aquests exemplars a la seva aparença original mitjançant la reintegració cromàtica (pintant-les).

L’objectiu d’aquest estudi ha estat la identificació del producte més adequat per a la restauració d’una fagina (Martes foina) de la col·lecció del Museu, avaluar la seva fidelitat al color original de la població d’on procedia i analitzar com era imperceptible pel públic en l’exposició permanent del Museu, al Parc del Fòrum.

Primer, es van provar diversos productes tenyint trossos de pell, avaluant diferents paràmetres com ara el temps d’assecat, la cobertura, la seguretat i resistència a la degradació per la llum, etc. Un cop analitzats els resultats, es va escollir el millor producte (Orasol®) i es va realitzar una restauració econòmica d’un exemplar de Fagina.

Per comprovar si la tonalitat escollida era l’adient, es va comparar el seu color amb pells de la població original de l’espècie i es van fer proves de percepció pública per a confirmar si la restauració cromàtica era identificable en les exposicions.  La majoria de les mesures de color van coincidir molt bé amb la població original de la fagina, amb petites desviacions de tonalitat. Les proves de percepció pública van confirmar que l’individu restaurat era imperceptible en comparació a pells de fagina ben conservades.

Exemplar de fagina (Martes foina) restaurat.
Exemplar de fagina (Martes foina) restaurat.

Aquest estudi subratlla la importància de l’autenticitat i la imperceptibilitat en els processos de restauració, emfasitzant la necessitat de consideració meticulosa de les restriccions pressupostàries en els entorns museístics.

L’article ha estat publicat a Studies in Conservation, revista líder a nivell mundial en Conservació i Restauració

Més informació a l’article sencer:

Artola-Pino, M., Vila-Casòliva, M., & Quesada, J. (2024). Chromatic Restoration of a Beech Marten Taxidermy Specimen to Resemble its Original Population: Analysing Painting Products and Colour Parameters. Studies in Conservation, 1–13. https://doi.org/10.1080/00393630.2024.2358593