Ask a curator day: Tu preguntes i els experts responen

El Museu participarà al “Ask a curator Day”, el proper dimecres 19 de setembre. Una jornada mundial que es celebra a la xarxa i on els conservadors de tots els museus d’art i ciència de tot el món respondran i debatran les preguntes i curiositats del públic interessat en saber-ne més sobre les col·leccions i el patrimoni museístic.

Ask a curatorII

Ask a curator: una jornada de microblogging molt profitosa Obrir portes als conservadors dels museus i els seus públics, trencar barreres lingüístiques i tòpiques existents entre aquestes institucions, on sovint les xarxes socials són vistes encara com massa informals i dependents dels departaments de comunicació i màrketing…Aquests van ser els objectius fonamentals de la intensa…