El Museu Ambulant: un exemple de bones practiques

L’any 2008, el Museu de Ciències Naturals va iniciar un projecte pilot de col·laboració amb el Centre Penitenciari
de Joves per desenvolupar tallers educatius propis amb els col·lectius que no tenen la possibilitat de sortir del Centre.
El projecte va néixer amb la voluntat de consolidació i creixement cap a la resta de centres penitenciaris, però també
i com a part indestriable, cap a altres col·lectius que per diverses raons (malalts crònics, centres de menors, etc.)
no és previsible que puguin entrar al Museu a gaudir de la seva oferta educativa.I és aquí on neix el Museu Ambulant.