La natura evoluciona, el Museu també

El Museu evoluciona com la natura, desenvolupant noves estructures i òrgans que li permeten relacionar-se més amb l’entorn. Aquest blog és una nova eina basada en les Ciències Naturals,que ens connecta amb altres museus i institucions, obre la porta a la recerca que es fa, ens acosta al patrimoni natural que custodien els museus i sobretot ens serveix per copsar les idees que els seus usuaris tenen al respecte.