La rosa del desert

La rosa del desert es una varietat morfològica del guix molt característica en les zones àrides arenoses de la Terra