Barcelona 2030: deu mil cotorres

Aquesta setmana s’ha emès un petit reportatge sobre la recerca que ja des de 1975 du a terme el Departament de Recerca del Museu, en concret pel que fa al seguiment de les seves poblacions i extensió. L’estudi que porta a terme el Museu fa un seguiment de la població de cotorres amb l’objectiu de…