La millerita

La millerita és un sulfur de níquel que cal considerar com a relativament rar però que, en petites quantitats és present a la majoria de jaciments metàl·lcs on l’element important és el níque.