Pardals caçadors

Un cas de depredació de pardal comú sobre un poll de corriol camanegre Recentment ha sortit publicat un article a la Revista Catalana d’Ornitologia sobre un comportament del Pardal comú (Passer domesticus) que no havia estat registrat fins ara, en la qual hi participa Javier Quesada, conservador del Museu, en el marc del projecte PASSER.CAT….