Ceptre del Tibidabo

En Joan Rosell, col·laborador del departament de mineralogia del Museu ens fa arribar a través del nostre Facebook aquest apunt d’uns minerals de quars que tenim ben a prop, al Tibidabo

El jaspi de Montjuïc: Una gemma del Neolític

Diversos estudis arqueològics en diferents punts de Montjuïc, com el Morrot o Miramar, expliquen l’explotació de les concrecions de jaspi dels gresos de la muntanya durant el Neolític antic.