Una nova interfície ajuda a entendre millor la complexitat de l’arbre de la biodiversitat

El Museu és una caixa de sorpreses. Les col·leccions, la recerca, l’activitat pública són fonts de novetat constant. La diversitat de coneixements creats i distribuïts traspassa sovint la barrera dels mitjans de comunicació habituals. Per això des del Museu s’exploren noves vies per transmetre els continguts creats a partir de l’activitat científica.

Navegar per les col·leccions

La consulta de les col·leccions també es pot fer per immersió en les dades que les descriuen. Navegar per l’arbre taxonòmic o entre mapes ens permet gaudir d’una experiència innovadora per conèixer els continguts de les col·leccions.

L’exposició “Exploradors: Aventura i Biodiversitat”, presenta un element tecnològic innovador: es tracta d’una pantalla tàctil on es pot consultar una part de les col·leccions zoològiques del museu; la interfície de cerca permet navegar pel diccionari de noms científics i a través del mapa del planeta.

Una versió posterior més completa es pot consultar en línia. L’interès per desenvolupar aquesta aplicació de consulta de col·leccions, es troba en proporcionar un estil de cerca més intuïtiu i flexible que l’habitual. Per portar a terme aquest projecte es va entrar en contacte amb l’empresa Bestiario, radicada a Barcelona per bé que els seus integrants estan escampats pel món. La resposta i els resultats d’aquesta col·laboració són esplèndids i es deuen a l’entusiasme amb què s’han dedicat a resoldre les incògnites tecnològiques del projecte.

Després de rebre crítiques molt positives de l’aplicació en diversos medis professionals ara se’n rep una de més popular, apareguda al suplement CiberPaís, del diari El País. Les pàgines d’aquest suplement setmanal tenen reputació en divulgar avenços tecnològics. Potser no tanta en difondre continguts de ciències naturals, ja que el tractament dispensat a la notícia de l’aplicació de Bestiario conté alguns errors en les referències a les dades mostrades. Val a dir que els reporters només van entrevistar als representants de Bestiario. Tot i així podem celebrar que un producte tecnològic del museu tingui aquesta rebuda.

El dia 30 de maig, diumenge, significarà el tancament formal de l’exposició, però no del projecte Bioexplora que seguirà actiu a Internet.

L’any 2008, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona va encetar el programa Bioexplora per constituir una exposició, publicacions i activitats al voltant de l’experiència d’explorar la natura. El que era un terme inventat, bioexplorar, va adquirir carta de naturalesa per identificar-se amb l’objectiu d’explorar la biodiversitat.

Francesc Uribe, Conservador responsable de la col·lecció d’invertebrats no artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Mapa de la biodiversitat:   http://mapa.bioexplora.cat
Arbre Biodiversitat:  http://arbre.bioexplora.cat
Bestiario:     http://bestiario.org