Les pedres del museu també es “muden”

Yael Díaz, Departament de Petrologia

La nova exposició Planeta Vida està generant canvis al nostre dia a dia i en el de les col·leccions. Particularment, en els darrers mesos al Museu Martorell tenim molt moviment! I és que al setembre, l’empresa GROP, va començar a treballar amb les mostres de mineralogia i petrologia que han d’anar exposades a la nova exposició permanent de l’edifici Fòrum.

El treball ha durat uns tres mesos i per això els membres de l’equip de mineralogia i petrologia hem pensat que seria interessant recapitular des del setembre, per explicar-vos quin és el procés que s’ha seguit des que el conservador dóna el llistat de peces de cada una de les vitrines al dissenyador. Som-hi doncs!

Primer pas: Alçat de la vitrina

El dissenyador, amb la base de dades d’una vitrina en particular, crea un alçat de la vitrina virtual.  Situa cada peça en un lloc idoni de la vitrina de manera que el pes, l’espai i la distància amb la cara oposada no doni problemes.

Etiquetatge i revisió de la vitrina

Segon pas: Col·locació de peces

Una vegada acabat l’alçat ens mostra el resultat. Aleshores col·loquem les peces a les vitrines antigues (sala mine-petro de l’edifici Martorell) com ens ho han dissenyat. Fotografiem tot el conjunt i comencem a fer alguns canvis per tal de deixar la vitrina com volem que vagi definitivament, sempre tenint en compte les limitacions de les noves vitrines (barres verticals i espais). Els conservadors, per agilitzar i situar bé cada peça, fem constar en un un Post-it, el número de registre, les mesures i el pes. Així, la dissenyadora (Mar Anglí) i l’equip de GROP tenen més detalls alhora d’ubicar les peces a la nova vitrina.

Tercer pas:  Observacions finals i disseny de la vitrina

Després la Mar Anglí (foto) té la paciència de modificar tots els nostres canvis d’última hora in situ en el seu programa autocad i fa les seves observacions finals del disseny de la vitrina. Quan acaba i tot concorda, dóna l’alçat als de GROP perquè comencin a treballar.

Mar Anglí dissenyant i incorporant els canvis a la nova vitrina

Quart pas: Revisió

I comença la feina de GROP!:  Primer de tot fan una revisió de les peces que tenen a mà amb la base de dades i l’alçat que els ha enviat la Mar. Si alguna mostra no es troba o hi ha algun conflicte, busquen l’ajut i l’assessorament del conservador o tècnic corresponent.

L’Eduard i l’Evelin revisant les peces amb l’excel.

Cinquè pas: Peça per peça

Seguidament els de GROP agafen peça per peça i dissenyen i creen el suport de cada una. Depenent de la forma, del pes, de la posició d’exposició i de la seva situació en la vitrina, realitzen un suport metàl·lic amb quatre projeccions fines també metàl·liques que suportarà adequadament la roca o mineral.

GROP fent suports a la seva taula de treball

Últims detalls i registrant suports

Sisè pas:Documentació, registre i embalatge

Finalment es documenta el conjunt peça-suport fotogràficament i es registra tant la mostra amb el seu número, com el suport corresponent amb el número de la mostra, com també  la cara de la vitrina on anirà ubicada la peça. Per acabar, s’empaqueta (la peça per una banda i els suports per una altra) i ho s’emmagatzemen a l’espera  del dia del transport cap al seu destí final: l’exposició Planeta Vida a l’Edifici Blau del Fòrum!

Documentació, regitre i embalatge

One Comment

  1. Carles ha dit:

    Ja hi ha minerals que n’estaven una mica farts de tot plegat. Alguns es plantejaven una jubilació anticipada i aprofitar-la per visitar les seves mines d’origen. D’altres consideraven acceptar les invitacions de col·legues d’altres museus per que els visitessin.
    Bé, ja els tenim a tots quasi convençuts que es quedin amb nosaltres (una finíssima feina de psicologia) i alguns començaran, entre avui i demà, a disfrutar de la seva nova casa.
    Us hi esperen!

Comments are closed.