Fluorita de Pedralbes

Carles Curto, conservador de mineralogia del Museu de Ciències Naturals
Fluorita de Pedralbes. MGB 6365

Registre: MGB 6365

Origen: Pedralbes, Barcelona ciutat.

Mida: 14 x 9 x 8 cm.

Morfologia: agregat massiu amb zones cristal·lines i amb un color blau molt definit.

Curiositats

En la fitxa original d’aquest exemplar ( en mineralogia es parla d’exemplars i en zoologia d’espècimens ), no se’n guarda data de registre però se suposa que va arribar al Museu amb les donacions d’Artur Bofill i Poch de l’any 1893. Va ser renumerat perquè el número de registre inicial, el 2875, coïncidia amb el d’un altre exemplar.

Fitxa original on consta la primera numeració de l’exemplar. És, en realitat, el revers de la fitxa:

Una solució sostenible “avant la lettre”

Una referència geogràfica i històrica molt urbana

Quan es va fer la revisió de la col·lecció de reserva del museu per localitzar  exemplars per a  les noves vitrines del Museu Blau ( edifici Fòrum), dedicades als minerals del terme municipal de Barcelona, es va decidir de separar aquest exemplar de fluorita. La raó fonamental és que ens mostra l’origen mineralògic d’una part de la nostra ciutat, es troba associat als granits de la part alta del barri de Pedralbes, una zona actualment molt urbanitzada i on els jaciments es troben inaccessibles.

Les col·leccions de reserva de mineralogia del Museu són especialment riques en aquest tipus d’exemplars, potser no especialment espectaculars, però sí d’alt interès científic, geogràfic i històric, que posen de relleu la importància dels fons com a repositori i referència.