Exemplar de tortuga babaua exposat al Museu Blau

El passat 27 de març es va inaugurar el Museu Blau, una nova seu de les que ja formen part del Museu de Ciències Naturals.

Un objectiu i novetat per aquesta nova seu és oferir una visió integradora del patrimoni natural de Catalunya. Per això al vestíbul del Museu hi ha exposada la mostra “Institucions i Museus de Ciències Naturals” on hi són representats diversos centres i museus de ciències naturals amb peces emblemàtiques de les seves col·leccions i del patrimoni natural local que representen.

El Museu Darder de Banyoles ens va deixar una tortuga careta o tortuga babaua

Caretta caretta

Van ser diversos factors, a part de les mides de la vitrina on havia d’anar, que ens van fer decidir per aquesta. Forma part de la Col·lecció Darder, on hi ha una quantitat considerable d’exemplars de l’espècie, encara que més grans. També es tracta d’un exemplar molt ben dissecat, factor que, afegit a la seva antiguitat, el fan molt interessant.

Es l’espècie més comuna de les tres que viuen a les nostre costes i a la Mediterrània en general, tot i que la seva població pateix en l’actualitat una important davallada, entre d’altres motius perquè moltes vegades és pescada accidentalment amb tresmalls o pesca d’arrossegament. Degut a aquesta recessió, es tracta d’una espècie protegida per diferents legislacions, tant nacionals com internacionals.

Se sap que en el segle XIX i principis del XX, aquesta tortuga nidificava a les platges de les Illes Balears. En l’actualitat no hi ha dades significatives sobre la seva nidificació en aquestes illes, tot i que és freqüent veure tortugues babaues al voltant de les mateixes. Avui dia, només es reprodueixen només a les costes de Grècia i Turquia.

Tot i que viu en aigües profundes, sovint se la troba a prop de la costa. Als Països Catalans els exemplars que solen veure’s són joves o petits, essent la longitud màxima de l’espècie de 125 cm.

L’exemplar que s’ha deixat en préstec al Museu Blau és jove i mesura 47 cm de longitud.

En la col·lecció del Museu de Ciències Naturals actualment es conserven 92 espècimens d’aquesta espècie de tortuga, 13 de les quals són pells naturalitzades com l’exemplar en qüestió. La resta són esquelets complerts, cranis o closques.