9na edició FOTCIENCIA

Aquest certamen té per objectiu apropar la ciència als ciutadans des d’un altre punt de vista: l’estètic i l’artístic.

Però el rigor científic hi és, ja que les imatges il·lustren fets científics. Del món microscòpic al món macroscòpic. Del detall  i l’elegància d’allò més petit a la majestuositat de l’univers. Formes, colors, cristalls, tons, llums, éssers estranys microscòpics, paisatges naturals…Tot allò que la natura ens mostra, des de les escales més petites a les escales més grans.

Las fotografies es presentaran a la categoria Micro (objecte menor o igual a 1 mm) i/o General (més gran a 1 mm). Enguany s’ha introduït com a novetat l’apartat “La ciència a l’aula“, per donar també cabuda als estudiants de secundària i formació professional.

Plaç: del 14 septembre al 31 d’octubre de 2011
Participació i més informació: http:/www.fotciencia.es
Consultes: fotciencia@fecyt.es