El temps al Jardí

Previsió climàtica per aquesta setmana. Font: JMGómez

Com a dada més significativa comentar-vos que fa més de 50 dies que no registrem precipitacions. Esperem que la previsió de pluja per aquests dies s’acompleixi, tot i que es preveu que plogui molt poc. Cal tenir present aquesta dada a efectes de reg al jardí (veure pàgina 2 del document), el contingut volumètric d’aigua a 20 cm de profunditat s’apropa al 10%, és a dir, s’apropa al límit establert a partir del qual s’han de reprendre el reg de suport de les noves plantacions.

Més informació:

Resum de les dades climàtiques registrades les darreres tres setmanes a l’estació agrometeorològica del Jardí Botànic