Museu del suro de Palafrugell

Museu del suro de Palafrugell

El 29 de juny el Museu del suro de Palafrugell inaugura una nova seu a l’antiga fàbrica de Can Mario, una oportunitat per exposar la seva col·lecció i per desplegar e incorporar les innovacions tecnològiques, museogràfiques i de comunicació.

Les propietats del suro es coneixen des de l’antiguitat, però no és fins al primer terç del segle XVIII que es desenvolupa la industria dels taps. Entorn del suro es configura un model específic d’indústria que ha deixat una forta empremta, especialment a les comarques de l’Empordà, la Selva i el Gironès.

El Museu del suro ens mostra el procés de transformació del suro, des de l’escorça de l’alzina surera fins a la comercialització dels taps. Hi son representats des dels petits artesans, per als que cada tap era una obra d’art- fins a les màquines actuals per a la fabricació de paper de suro de les cigarretes i per als discs dels taps corona. A més a més s’hi poden observar una selecció d’escultures i relleus de suro i una mostra permanent sobre l’impacte dels cors de Clavé a la zona surotapera..