I Trobada de tècnics de col·leccions de ciències naturals de Catalunya

Eulàlia Garcia, responsable de col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Participació

Hi van assistir més de vuitanta persones que desenvolupen les seves tasques en els següents centres i museus:

D’altres museus convidats no vàrem poder participar ni assistir com són: Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona, Jardí Botànic Marimurtra (Blanes), Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat Politècnica de Catalunya (Manresa), Museu Darder; Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles).

Temes tractats

Es van presentar 15 ponències breus sobre projectes en curs a diferents museus i centres. Els àmbits de les col·leccions en les què es centraven els treball abastaven pràcticament tot el ventall de les ciències naturals: planta viva, herbaris, minerals, fòssils, col·leccions de zoologia.

Les temàtiques de les ponències van ser diverses: història i reptes de les col·leccions, noves col·leccions (micromuntatges i etnobotànica), nous centres (Arboretum), preparació d’esquelets, edició de catàlegs, llibre de registre digital, i metadades de col·leccions, projectes de conservació i restauració, implementació de radiofreqüència en magatzems, ús de noves eines (Taxo&Map), i projectes de Biodiversitat i projectes naturalistes:  la recerca en rius mediterranis, punt de biodiversitat virtual.

Es va acordar que la seu de la propera trobada l’any que ve serà al Museu del Ter, Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, a Manlleu. També es va proposar que es podrien tractar temes com les experiències positives en gestió de col·leccions. CosmoCaixa també va oferir les seves instal·lacions, ja que el proper any celebren 10 anys. Per aquest motiu, es va acordar organitzar amb el Museu alguna activitat conjunta dels museus de ciències naturals.

Propostes que van sortir d’aquesta trobada

  • Elaboració d’un calendari de visites programades als diferents centres
  • Des de la col·lecció de petrologia del Museu s’ofereix assessorament en la identificació de mostres
  • Des del Museu s’ofereix l’ús de l’aplicatiu Taxo&Map, mitjançant convenis
  • També s’ofereix l’assessorament per descriure a nivell de col·leccions (Natural History Collection Description)
  • Des del Museu s’ofereix assessorament en restauració i conservació preventiva
  • Donacions: es podria crear un dipòsit col·lectiu de donacions, treballar les polítiques d’adquisició, repartir noves adquisicions per diferents museus de Catalunya quan el museu receptor no se’n pugui fer càrrec. Disposar de rèpliques per a tenir mostres en més centres.
  • Fer convenis entre museus per a col·laborar en temes concrets i també poder accedir a ajuts públics