La dieta i la mobilitat determinen la resposta dels organismes al foc forestal

El foc és un element molt important del paisatge mediterrani que modifica en gran mesura la composició d’espècies d’un espai determinat. No obstant això, les respostes al foc de les espècies poden variar molt depenent del seu taxó i dels trets funcionals com la dieta o la seva mobilitat. En un recent estudi en el qual hem participat membres del Museu s’ha examinat com diferents tàxons (diversos grups d’invertebrats i vertebrats) responen al foc d’una zona originàriament forestal a través de l’anàlisi de la composició i abundància d’espècies, identificant així quins grups taxonòmics són més sensible al foc i com responen a aquest en funció de la seva dieta i mobilitat. L’estudi es va realitzar a la zona incendiada el 2003 al Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Els resultats van mostrar que el canvi d’hàbitat produeix canvis en tots els tàxons, però transforma en gran mesura la comunitat d’aus i gasteròpodes (cargols) ja que els primers, en ser molt mòbils, poden respondre ràpidament a aquest canvi d’hàbitat i els segons, en tenir una mobilitat limitada, desapareixen amb el foc per ser substituïts per altres espècies. D’altra banda, aquells grups que no canviaven massa la seva composició abans i després del foc eren aquells que tenien moltes espècies omnívores, ja que poden trobar recursos alimentaris en qualsevol situació. En aquets sentit, els artròpodes, especialment ortòpters i formigues, no tenien una composició d’espècies molt diferent abans i després del foc.

Un aspecte interessant és que el foc (en funció de la seva intensitat i la seva recurrència) genera un nou hàbitat que pot ser una nova oportunitat per algunes espècies. És el cas del cargol Xerocrassa montserratensis, un endemisme del nostre país, i de la perdiu roja Alectoris rufa, ambdues espècies amb problemes de conservació (malgrat actualment que la perdiu és una espècie caçable) i que van aparèixer desprès de l’incendi. Així, aquests resultats posen de rellevància que són els trets funcionals com la dieta i la mobilitat els que determinen en gran mesura la resposta dels organismes a canvis ambientals causats pel foc.

Més informació:

Article:

Santos X, Mateos E, Bros V, Brotons L, De Mas E, et al. (2014) Is Response to Fire Influenced by Dietary Specialization and Mobility? A Comparative Study with Multiple Animal Assemblages. PLoS ONE 9(2): e88224. doi:10.1371/journal.pone.0088224