Matins d’Innovació en recerca gastronòmica al Museu Blau

Les activitats d’experimentació i recerca que es realitzen en l’àmbit de la gastronomia industrial a Catalunya són el punt de partida cap a l’aplicació posterior de nous coneixements, tècniques i pràctiques. Catalunya ha estat nominada com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. El sector agroalimentari i gastronòmic català abraça un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions agroalimentàries de qualitat.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) promou, en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, aquest seminari tècnic amb el propòsit de conèixer les activitats de recerca i d’experimentació en gastronomia industrial i obrir un debat.  Per fer-ho es comptarà amb els principals organismes que realitzen recerca en aquest àmbit així com amb la representació d’empreses del sector.

Més informació i programa: http://www.ruralcat.net/

Adreçat a professionals del sector.