Després de vacances….: “Ask a curator day” 16 setembre

La participació es fa a través de la plataforma twitter, mitjançant el hashtag #askacurator. Durant tot el dia 16 de setembre, tothom que ho destigi podrà seguir les preguntes i respostes dels experts i conservadors dels diversos museus participants. Abans d’aquest dia però, es poden adreçar les preguntes al compte i adreça de twitter de cada institució participant, sempre amb la referència de l’etiqueta #askacurator i l’àlies d’usuari del museu. D’aquesta manera quedaran centralitzades prèviament totes les preguntes i es podrà fer un seguiment durant el mateix dia 16 de totes les respostes.

Aquest esdeveniment està gestionat a través del web www.mardixon.com/wordpress/askacurator-day/  amb la llista de museus, galeries i centres de tot el món que participen en la iniciativa, agrupats per països i categories, segons siguin centres de ciència, museus o galeries d’art. De moment ja hi ha més de 800 museus i centres de tot el món apuntats. Ara ja podem començar a conèixer, guaitar i pensar què ens agradaria saber dels museus participants. A més a més, és una molt bona oportunitat d’entrar en contacte els tècnics i conservadors de cada museu entre ells i a milers de quilòmetres de distància.

El Museu de Ciències Naturals ja porta 5 anys participant-hi. El nombre de museus i centres de ciència segueix sent baix i des d’aqui animem a que els centres s’hi apuntin : http://www.mardixon.com/wordpress/askacurator-who-to-ask/

Us convidem també que ens adreceu les vostres preguntes ( @museuciencies + pregunta+#askacurator) i que el dia 16 estigueu connectats a Twitter amb l’etiqueta #askacurator  per tal de presenciar el debat mundial i les respostes dels nostres experts i de la resta de museus del món.

Mentrestant i si voleu seguir les novetats sobre aquesta iniciativa, qui pregunta i qui respon podeu entrar a #askacurator del Twitter.